Danh sách linh kiện, thiết bị xây dựng do công ty Đức Tài cung cấp

Công dụng hệ giàn giáo nêm

Gồm nhiều cây chống và thanh giằng liên kết lại với nhau tạo ra hệ giàn giáo nhờ những chi tiết như: cây chống đứng, cây thanh giằng ngang, thanh giằng chéo, hệ chống đà biên, chốt U và chốt dẹp.

Continue Reading Công dụng hệ giàn giáo nêm