Cây chống tăng xây dựng – Chống tăng giàn giáo
Chống tăng xây dựng

Cây chống tăng xây dựng – Chống tăng giàn giáo

Cây chống tăng xây dựng là một trong những lựa chọn thiết bị đổ sàn giữa giàn giáo và chống tăng. Chống tăng giàn giáo được phân thành 2 loại: Chống tăng đổ sàn và chống xiên – Với 2 mục đích sử dụng hoàn toàn khác nhau.

Continue Reading Cây chống tăng xây dựng – Chống tăng giàn giáo

Công dụng hệ giàn giáo nêm

Gồm nhiều cây chống và thanh giằng liên kết lại với nhau tạo ra hệ giàn giáo nhờ những chi tiết như: cây chống đứng, cây thanh giằng ngang, thanh giằng chéo, hệ chống đà biên, chốt U và chốt dẹp.

Continue Reading Công dụng hệ giàn giáo nêm