Phụ kiện dàn giáo

Mâm dàn giáo - Sàn thao tác

Vòng đệm - Lông đền

Ty chuồn - Bát chuồn