Công dụng hệ giàn giáo nêm

Gồm nhiều cây chống và thanh giằng liên kết lại với nhau tạo ra hệ giàn giáo nhờ những chi tiết như: cây chống đứng, cây thanh giằng ngang, thanh giằng chéo, hệ chống đà biên, chốt U và chốt dẹp.

Continue Reading Công dụng hệ giàn giáo nêm